Poradnia Ortopedyczna


Gabinet w zespole poradni specjalistycznych (przyziemie)


Telefon do poradni ortopedycznej: (62) 7420825

Rejestracja pod numerem: (62) 7420800, (62)7420909


Ortopedia zajmuje się całością zagadnień związanych z rozpoznawaniem oraz leczeniem nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu, będących wynikiem wad wrodzonych lub nabytych, urazów czy chorób. Choroby narządu ruchu są najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu i ograniczenia sprawności fizycznej.
Na wizytę w ramach umowy z NFZ niezbędne jest posiadanie skierowania do Poradni od lekarza rodzinnego bądź innego lekarza posiadającego umowę z NFZ.


przyjmuje:

Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu Bogusław Bartosz


Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu Jakub Podgórny


Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu Łukasz Gadzinowski


Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu Piotr Grygiel


Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu Piotr Wojciechowski