Ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2020r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. sprzeda Tomograf Komputerowy Siemens SOMATON Emotion 16 o numerze seryjnym 39220.
  Dane:
  - rok produkcji 2006
  - data rozpoczęcia eksploatacji: luty 2009
  Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny.
  Email: b.gorczynski@szpitalpleszew.pl
  Telefon: 62 7420 700 wew. 9

 • Ogłoszenie z dnia 16 lipca 2019r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., zamierza odsprzedać stare meble z dawnych pomieszczeń laboratorium szpitalnego. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się osobiście do Działu Technicznego PCM lub telefonicznie pod nr tel. 62 74 20 711 / 712, do dnia 22.07.2019r.

 • Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. sprzeda Tomograf Komputerowy Siemens SOMATON Emotion 16 o numerze seryjnym 39220.
  Dane:
  - rok produkcji 2006
  - data rozpoczęcia eksploatacji: luty 2009
  Tomograf jest cały czas serwisowany przez firmę Siemens oraz posiada certyfikat kontroli i konserwacji ważny do dnia 21 marca 2017r. Ostatnia wymiana lampy nastąpiła 21 stycznia 2016r. Wszystkie czynności przeglądowe oraz serwisowe są udokumentowane. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny.
  Email: b.gorczynski@szpitalpleszew.pl
  Telefon: 62 7420 700 wew. 9

 • Ogłoszenie z dnia 22 marca 2016r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 pt. "Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym" zaprasza do składania ofert w zakresie przygotowania i produkcji filmu edukacyjnego przeznaczonego do emisji.
  Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym dokumencie: SIWZ


  Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2015r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 pt. "Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym" zaprasza do składania ofert w zakresie przeprowadzenia kursu masażu tkanek głębokich.
  Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym dokumencie: SIWZ
  Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 19 czerwca 2015r.: Informacja
  Ponowne zaproszenie do składania ofert ww. zakresie z dnia 19 czerwca 2015r.: SIWZ

  Ogłoszenie z dnia 8 maja 2015r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 pt. "Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym" zaprasza do składania ofert w zakresie: dostawy materiałów informacyjnych i dydaktycznych według załączonej specyfikacji.
  Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym dokumencie: SIWZ


  Ogłoszenie z dnia 14 kwietnia 2015r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 pt. "Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym" zaprasza do składania ofert w zakresie: wynajęcia Sali Zamawiającemu, który przeprowadzi w niej cykl szkoleń dla rodziców/opiekunów osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych w zakresie opieki nad tymi osobami, sposobów organizowania domowej opieki, pielęgnacji chorego, czy metod rehabilitacji domowej (12 szkoleń) wraz z kateringiem.
  Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym dokumencie: SIWZ
  Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 22 kwietnia 2015r.: Informacja
  Ponowne zaproszenie do składania ofert ww. zakresie z dnia 22 kwietnia 2015r.: SIWZ

  Ogłoszenie z dnia 5 marca 2015r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 pt. "Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym" zaprasza do składania ofert w zakresie: obsługi strony internetowej rehabilitacja.szpitalpleszew.pl zgodnie z zasadami określonymi w załączonym do niniejszego zapytania projekcie umowy.
  Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym dokumencie: SIWZ
  Informacja o wyniku postępowania: Informacja


  Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2015r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 pt. "Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym" zaprasza do składania ofert w zakresie: Wystąpień publicznych na konferencjach związanych z realizacją projektu
  Szczegóły ogłoszenia znajdują się w poniższym dokumencie: SIWZ
  Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 30 stycznia 2015r.: Informacja
  Ponowne zaproszenie do składania ofert ww. zakresie z dnia 30 stycznia 2015r.: SIWZ

  Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2014r.
  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 pt. "Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym" podejmie współpracę z psychologiem na podstawie umowy cywilno-prawnej dla realizacji zadania:

  Zajęcia terapeutyczne dla osób niesamodzielnych i przewlekle chorych ukierunkowane na poprawę funkcjonowania psychospołecznego. Zajęcia odbywać się będą na oddziale rehabilitacji oraz opieki długoterminowej. Przewiduje się realizację 600 zajęć z pacjentami.
  Wymagania od kandydatów:
  - wykształcenie wyższe - mgr psychologii o specjalności psychologia kliniczna
  - min. 5-letnie doświadczenie w pracy na oddziale rehabilitacji
  - znajomość metod diagnozy neuropsychologicznej

  Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków wraz z ofertą cenową należy przesłać mailem na adres: d.marciniak@szpitalpleszew.pl oraz b.gorczynski@szpitalpleszew.pl do dnia 22 grudnia 2014r. do godz. 15.00 lub dostarczyć osobiście do kierownika projektu dyr. Błażeja Górczyńskiego w sekretariacie Szpitala.