Oddział Wewnętrzny


Kontakt:

Telefon dyżurka lekarska 62 74 20 857


Telefon dyżurka pielęgniarska 62 74 20 770


Personel

dr n. med. Krzysztof Cieszyński – ordynator
Telefon: 62 7420 775
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista nefrolog

lek. Witold Nowacki – Zastępca ordynatora
Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Idzik
w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych

lek. Mieczysław Stodolny
Specjalista reumatolog

lek. Dorota Tylus
Specjalista reumatolog

lek. Tomasz Kempa
specjalista reumatolog

prof. Alicja Grzegorzewska
specjalista nefrolog

lek. Ewelina Łożyńska-Podsadna
Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Ewelina Chojnacka-Paciorkowska
trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Dominika Druszcz
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Izabela Koch
W trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

mgr Katarzyna Matuszak
Pielęgniarka Oddziałowa