Oddział Wewnętrzny


Kontakt:

Telefon dyżurka lekarska 62 74 20 857


Telefon dyżurka pielęgniarska 62 74 20 770


Personel

lek. Krzysztof Cieszyński – ordynator
Telefon: 62 7420 775
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista nefrolog

lek. Witold Nowacki – Zastępca ordynatora
Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Natalia Mikołajczak-Walendowska
Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Agata Wojdalska-Śledzińska
I stopień specjalizacji z neurologii

lek. Katarzyna Idzik
w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych

lek. Mieczysław Stodolny
Specjalista reumatolog

lek. Dorota Tylus
Specjalista reumatolog

lek. Tomasz Kempa
specjalista reumatolog

lek. Jerzy Szarpak
specjalista chorób wewnętrznych

prof. Alicja Grzegorzewska
specjalista nefrolog

lek. Ewelina Chojnacka
trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Dominika Druszcz
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

mgr Katarzyna Matuszak
Pielęgniarka Oddziałowa