ODDZIAŁ LECZENIA COVID-19


ODDZIAŁ LECZENIA COVID-19

PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE
Informacji telefonicznych w sprawie stanu chorych hospitalizowanych w Oddziale Leczenia COVID-19 udziela lekarz dyżurny danego odcinka od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 12.00.


Wyszczególnienie

ODDZIAŁ LECZENIA
COVID-19 I
(PAL)

ODZIAŁ LECZENIA
COVID-19 II
(ZOL)

ODDZIAŁ LECZENIA
COVID-19 III
(WEW)

Telefon kontaktowy do lekarza dyżurnego

62 74 20 369

62 74 20 839

62 74 20 857

Telefon kontaktowy do dyżurki pielęgniarskiej

62 74 20 845

62 74 20 846

62 74 20 764