Misja Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie

"Leczenie na możliwie najwyższym poziomie.
Otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby Pacjentów"

                  24 godziny... dla Pacjentów

POLITYKA JAKOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE

Podstawowym celem PCM w Pleszewie jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie i ciągłe ich doskonalenie. Ponadto dbałość o środowisko naturalne, zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym i personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy.

Dyrekcja, dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązuje się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi:
  - usług medycznych
  - środowiska naturalnego
  - bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przestrzegania praw pacjentów
 • stałego i systematycznego monitorowania skuteczności opieki medycznej i zadowolenia pacjentów
 • stałego i systematycznego doskonalenia, podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej mad pacjentem
 • obserwacji rynku i reagowania na jego potrzeby celem dostosowania się do potrzeb rynku
 • ciągłego rozwoju infrastruktury szpitala, bazy sprzętowej oraz wprowadzania nowoczesnych technik medycznych
 • współpracy z zewnętrznymi instytucjami
 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez ciągłe doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w tym zakresie
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
 • ciągłego kształtowania świadomości i angażowania pracowników w działania na rzecz poprawy jakości, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ciągłego doskonalenia wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania

Dyrekcja PCM w Pleszewie zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki.

Prezes PCM w Pleszewie
mec. Agnieszka Pachciarz

Pleszew, dnia 2 kwietnia 2009