Kontakt

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie

Konto bankowe: 09 1130 1033 0018 8098 0020 0001

NIP: 6080074563 REGON: 300770088
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000303091
Kapitał zakładowy 60.115.000 zł.

Dane adresowe:

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125a

Informacja tel. 62 74 20 900
Rejestracja Ogólna tel. 62 74 20 800, 62 74 20 909
Sekretariat Prezesa tel. 62 74 20 700
E-mail zozpleszew@send.pl

Formularz kontaktowy:

  Lokalizacja:


  Wyświetl większą mapę

  Komórki PCM:

  Oddział Wewnętrzny z pododdziałem nefrologicznym i gastrologicznym:
  ordynator 62 74 20 775, sekretariat 62 74 20 770, dyżurka piel. 62 74 20 738

  Oddział Chirurgiczny z pododdziałem urologicznym i pododdziałem chirurgii onkologicznej:
  ordynator 62 74 20 882, piel. oddz. 62 74 20 885, sekretariat 62 74 20 896, dyżurka piel. 62 74 20 881

  Oddział Położniczo-Ginekologiczny:
  ordynator 62 74 20 891, piel. oddz. 62 74 20 833, sekretariat 62 74 20 894, blok porodowy 62 74 20 830

  Oddział Noworodkowy:
  ordynator 62 74 20 850,

  Oddział Dziecięcy z pododdziałem wczesnego usprawniania dzieci ze schorzeniami neurologicznymi:
  ordynator 62 74 20 751, piel. oddz. 62 74 20 753, sekretariat 62 74 20 754

  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

  ordynator 62 74 20 870, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 871, dyżurka lekarska 62 74 20 872

  Oddział Onkologiczny z pododdziałem hematologicznym:
  ordynator 62 74 20 867, piel. oddz. 62 74 20 763, sekretariat 62 74 20 867, dzienny oddz. podawania chemii 62 74 20 848

  Oddział Rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej:
  dyżurka lekarska 62 74 20 780, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 784

  Oddział Kardiologiczny z sekcją wszczepiania rozruszników:
  ordynator 62 74 20 772, dyżurka lekarska 62 74 20 773, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 771, sala intensywnego nadzoru kardiol. 62 74 20 869

  Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu:
  dyżurka lekarska 62 74 20 883, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 880, sekretarka 62 74 20 879

  Oddział Opieki Paliatywnej:
  dyżurka lekarska 62 74 20 780, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 781

  Hospicjum Domowe: tel. kom. 507 000 203

  Pielęgniarska Opieka Długoterminowa: 62 74 20 784

  Szpitalny Oddział Ratunkowy:
  dyspozytor 62 74 20 888, piel. oddziałowy 62 74 20 864, dyżurka lekarska 62 74 20 861

  Zakład Fizykoterapii i Leczniczego Usprawniania:

  kierownik 62 74 20 741, pokój rehabilitantów 62 74 20 740

  Zakład Diagnostyki Obrazowej:
  rejestracja 62 74 20 840, pracownia tomografii komputerowej 62 74 20 844

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:
  kierownik 62 74 20 876, pobieralnia 62 74 20 877

  Poradnia Kardiologiczna - 62 74 20 776

  Poradnia Onkologiczna - 62 74 20 761

  Poradnia Hematologiczna Onkologiczna - 62 74 20 761

  Poradnia Urologiczna - 62 74 20 800

  Poradnia Gastroenterologiczna - 62 74 20 800

  Poradnia Proktologiczna - 62 74 20 887

  Poradnia Logopedyczna - 62 74 20 827

  Poradnia Neurologiczna - 62 74 20 800

  Poradnia Leczenia Bólu - 62 74 20 800

  Poradnia Odwykowa
  - 62 74 21 580

  Poradnia Zdrowia Psychicznego
  - 62 74 20 823

  Poradnia Rehabilitacyjna - 62 74 20 800

  Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
  - 62 74 20 800

  Poradnia chirurgii onkologicznej
  - 62 74 20 800

  Poradnia ortopedyczna
  - 62 74 20 800

  Poradnia kardiochirurgiczna
  - 62 74 20 800

  Administracja PCM:

  Prezes Zarządu - inż. Tadeusz Stefaniak
  sekretariat Prezesa 62 74 20 700

  Dyrektor ds. Medycznych - dr n. med. Ryszard Bosacki
  sekretariat Prezesa 62 74 20 700

  Dyrektor ds. pielęgniarstwa - mgr Dorota Orczyk
  Telefon 62 7420 703

  Pielęgniarka Epidemiologiczna - mgr Ewa Płócienniczak
  Telefon 62 7420 713

  Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, Główna księgowa – Janina Bizan
  Telefon 62 7420 704

  Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - mgr Jolanta Duma
  Telefon 62 7420 716

  Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Płac - Violetta Kordala
  Telefon 62 7420 707

  Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego - mgr Damian Marciniak
  Telefon 62 7420 768

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - mgr Ireneusz Praczyk
  Telefon 62 7420 718

  Dział Techniczno-Eksploatacyjny z sekcją Zamówień Publicznych
  Dział Techniczno-Eksploatacyjny - Telefony: 62 7420 711; 62 7420 712, Zamówienia Publiczne - Telefon: 62 7420 719

  Dział Księgowości
  Dział Księgowości - Telefony: 62 7420 705; 62 7420 706, Komórka kosztów - Telefon: 62 7420 717

  Dział Służb Pracowniczych i Płac
  Kadry - Telefon: 62 7420 707, Płace - Telefon: 62 7420 708

  Dział Organizacyjno-Prawny
  Sekcja Statystyki/Umowy z NFZ - Telefon: 62 7420 709, Rozliczenia z NFZ - Telefon: 62 7420 714, Informatyk - Telefon: 62 7420 715

  Specjalista ds. BHP
  Telefon: 62 7420 859