Dla pacjenta

Kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19:

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEGO WYWIADU - OGÓLNY KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEGO WYWIADU DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH - GRUPA 1B

 

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna
Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasie epidemii? - Poster


Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna


Druki do pobrania

Upoważnienie do odbioru wyniku badań

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Przygotowanie do badań

Przygotowanie do kolonoskopii

Przygotowanie do pobrania krwi

Przygotowanie do TK

Przygotowanie do RM

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala

Co zabrać ze sobą do szpitala

Kwalifikacja do zabiegu w oddziale ortopedycznym

Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim do podstawowej opieki zdrowotnej

„§15.7. Osoby, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – mogą zostać skierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na następujących zasadach: 1) pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz SOR mogą skierować pacjenta do lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przyjmującego w miejscu 2) pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz SOR informują pacjenta o możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u którego pacjent jest zadeklarowany (w dni powszednie od godz. 8:00 – 18:00), 3) w obu w/w przypadkach pacjenta należy poinformować, że może on dalej oczekiwać na przyjęcie w SOR”

Źródło: wyciąg z regulaminu organizacyjnego PCM w Pleszewie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U poz. 1213)

Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział, skierowaniu do innego oddziału bądź odmowie przyjęcia

„§15.8. Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji o: 1) przyjęciu pacjenta na oddział, 2) skierowaniu pacjenta do innych oddziałów, 3) odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego - wynosi 360 minut”

Źródło: wyciąg z regulaminu organizacyjnego PCM w Pleszewie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U poz. 1213)